Virtuální prohlídka školy

Vítejte na internetových stránkách
Gymnázia Karviná

Volba 2 členů školské rady z řad zákonných zástupců nezletilých žáků a zletilých žáků

Autor: Mgr. Miloš Kučera
Zobrazeno: 354x

Volební komise ve spolupráci s ředitelem Gymnázia, Karviná, příspěvkové organizace vyhlásili dle §167 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání v platném znění volbu 2 členů školské rady z řad zákonných zástupců nezletilých žáků a zletilých žáků.

Volba se podle volebního řádu školské rady čl. 3 odst. 2 uskuteční na začátku nového školního roku dálkovým přístupem.

Dovolujeme si vás požádat o případné navržení vhodných kandidátů pro práci ve školské radě. Žádáme vás o sdělení této skutečnosti emailem na adresu zástupkyně ředitele školy monika.brza@gym-karvina.cz do 30. 6. 2023.

Mgr. Miloš Kučera, ředitel

kuřecí steak na másle, zeleninová rýže ...

chilli maso s fazolkami, chléb, kyselý okurek, ovoce ...
úterý 05. 03.
10 °C
28.3. 2024
Velikonoční prázdniny
1.4. 2024
Velikonoční pondělí
16.4. 2024
Klasifikační porada a třídní schůzky
7.5. 2024
Poslední zvonění
20.5. - 31.5. 2024
Ústní maturitní zkoušky
24.6. 2024
Závěrečná klasifikační porada
28.6. 2024
Ukončení školního vyučování...

Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace
Karviná-Nové Město, Mírová 1442, 735 06
IČ: 62331795

+420 596 311 197
kancelar@gym-karvina.cz
DS: 7wwfxjx

WEBdesign: Jan Swiatkowski & matuteam 2019
Ochrana osobních údajů