Virtuální prohlídka školy

Vítejte na internetových stránkách
Gymnázia Karviná

Volba 2 členů školské rady z řad zákonných zástupců nezletilých žáků a zletilých žáků

Autor: Mgr. Miloš Kučera
Zobrazeno: 39x

Volební komise ve spolupráci s ředitelem Gymnázia, Karviná, příspěvkové organizace vyhlásili dle §167 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání v platném znění volbu 2 členů školské rady z řad zákonných zástupců nezletilých žáků a zletilých žáků.

Volba se podle volebního řádu školské rady čl. 3 odst. 2 uskuteční na začátku nového školního roku dálkovým přístupem.

Dovolujeme si vás požádat o případné navržení vhodných kandidátů pro práci ve školské radě. Žádáme vás o sdělení této skutečnosti emailem na adresu zástupkyně ředitele školy monika.brza@gym-karvina.cz do 30. 6. 2023.

Mgr. Miloš Kučera, ředitel

hrachová kaše s cibulkou, vídeňský párek, chléb ...

sýrový karbanátek, brambory s máslem ...
pondělí 25. 09.
20 °C
21.10. 2023
Stužkovací večírek
26.10. - 27.10. 2023
Podzimní prázdniny
14.11. 2023
Klasifikační porada
a třídní schůzky
23.11. 2023
Den otevřených dveří
23.12. - 2.1. 2024
Vánoční prázdniny
13.1. 2024
Den otevřených dveří
9.00 - 12.00
24.1. 2024
Klasifikační porada
1.2. 2024
Tradiční hokejový zápas
2.2. 2024
Pololetní prázdniny
5.2. - 11.2. 2024
Jarní prázdniny

Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace
Karviná-Nové Město, Mírová 1442, 735 06
IČ: 62331795

+420 596 311 197
kancelar@gym-karvina.cz
DS: 7wwfxjx

WEBdesign: Jan Swiatkowski & matuteam 2019
Ochrana osobních údajů