Virtuální prohlídka školy

Vítejte na internetových stránkách
Gymnázia Karviná

 

Žáci učí žáky

Autor: Mgr. J. Janková
Zobrazeno: 940x

zaciucizaky.jpg (50 KB)V měsíci březnu si v Česku tradičně připomínáme Den učitelů, a to ku příležitosti výročí narození Jana Ámose Komenského. 28. březen bývá spojen s poděkováním učitelům za jejich práci, mj. je vyhlašován vítěz ankety Zlatý Ámos, MŠMT uděluje Plakety Jana Amose Komenského, město Karviná oceňuje významné pedagogické osobnosti. Letos toto ocenění převzal také učitel naší školy pan Martin Brzóska. Jsme hrdí na to, že je členem našeho pedagogického sboru.

Proměna učitelského povolání je aktuálním tématem. Učitel by měl být žákovi partnerem, mentorem, průvodcem. Na Gymnáziu Karviná si uvědomujeme, že práce učitele není možná bez spolupráce žáků. Učitelé a žáci jsou partneři a mají společnou cestu a cíl - a to je poznání světa. Nabídli jsme žákům, aby se stali, alespoň na chvíli, učiteli. V druhé polovině března proběhl projekt Žáci učí žáky. Ten je založen na filosofii vrstevnického učení. Podstata spočívá v tom, že se jedinec lépe ztotožní s někým, kdo je mu blízký věkově či zájmy. Projekt jsme propojili (nejen) s inovativním předmětem MAPA. Zájemci z řad žáků zpracovali téma dle vlastního výběru a připravili celou vyučovací hodinu či jen část z ní pro své spolužáky. Někteří velmi svědomitě studovali didaktické příručky. Proběhly konzultace s učiteli-garanty, kteří byli žákům-učitelům oporou. Akce měla úspěch. Ze zpětné vazby od žáků-učitelů vyplynulo, že jim účast v projektu nabídla možnost nahlédnout na učitelskou práci z jiného úhlu. Lépe pochopili dynamiku hodiny a také úzkou vazbu mezi učitelskou prací a ochotou žáka spolupracovat. Učitelé uvedli, že se jim stali žáci inspirací a celkově oceňovali jejich přístup k přípravě a realizaci svých výstupů. 
V pátek 31. března proběhlo slavnostní zakončení celého projektu za přítomnosti pana ředitele Kučery. Zúčastnění sdíleli své dojmy a zážitky. Žáci jako poděkování a ocenění jejich práce obdrželi zápisník s perem a na památku také pamětní list.

Těší nás, že se akce povedla a na základě pozitivní zpětné vazby plánujeme další ročník.

Vybíráme ze zážitků

Dnes jsme u nás na Gymnázium Karviná zakončovali projekt Žáci učí žáky v rámci týdnů peer-learningu (vrstevnického učení). Měl jsem možnost vést 8 hodin chemie. Využili jsme spoustu zajímavých didaktických metod a postupů v souladu s nejnovějšími vědeckými poznatky - preference induktivního postupu v procesu učení, práce s autonomními modely žáků, činnostní učení a různé aktivizační nebo dialogické metody. Využil jsem konečně i vlastní metodu barevného kódování, kterou používám pro vysvětlování výpočtů nebo online nástroj na tvorbu Trimina. Děkuji Zuzaně Staňková za rychlo-konzultaci formativního hodnocení po Facebooku, moc pomohla! Zároveň díky všem, kteří mi byli i takto na dálku podporou a reflektovali mé někdy trochu naivní a šílené nápady týkající se různých výukových metod - hlavně Jitka Macenauerová a Zuzana Tamang. A největší díky samozřejmě patří naší škole, skvělé chemikářce Jiřině Janišově Machancově, která mě plně podporovala a všechny hodiny jsme vedli spolu. Samozřejmě nemůžu zapomenout na skvělého pana ředitele Miloš Kučera, který nás, aktivní žáky a učitele, podporuje v zajímavých aktivitách nad rámec povinného školního "kurikula." Přidávám pár výsledků činnostního učení, které mě zaujaly (samozřejmě se zamazanými podpisy). Těším se na pokračování tohoto projektu, pokud někdy bude a rozhodně budu stále svou tvorbu a pohledy na moderní didaktiku chemie sdílet.

Michal Ševčík, žák 5X

Ráda bych vyjádřila své nadšení nad prací studenta Michala Ševčíka. Společně jsme s Michalem minulý týden a tento týden realizovali metodu vrstevnického učení ve třídách 1.B a kvintě. Musím říct, že Michal se této úlohy zhostil skvěle. Byl vždy výborně připravený a volil spoustu zajímavých metod, kterými výuku nejen zpestřil, ale také dokázal zaujmout i ty studenty, kteří velký zájem o chemii nejeví. Michal nezapomínal na zpětnou vazbu od studentů a celkově bylo vidět jeho láska k chemii, obdivuhodná znalost didaktických metod, neuvěřitelná píle a připravenost. Moc si cením Michalovy schopnosti improvizace a bezproblémového zvládání nečekaných situací či náročnějších úkolů. Těším se na další inspirativní chvíle s Michalem nejen ve třídě a chci ho tímto hodnocením vřele doporučit pro další podobné aktivity.

Jiřina Machancová, učitelka chemie

FOTOalbum

...
neděle 11. 06.
22 °C
26.6. 2023
Závěrečná klasifikační porada
30.6. 2023
Ukončení školního vyučování...

Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace
Karviná-Nové Město, Mírová 1442, 735 06
IČ: 62331795

+420 596 311 197
kancelar@gym-karvina.cz
DS: 7wwfxjx

WEBdesign: Jan Swiatkowski & matuteam 2019
Ochrana osobních údajů