Virtuální prohlídka školy

Vítejte na internetových stránkách
Gymnázia Karviná

Během letních prázdnin bude možné navštívit sekretariát po předchozí telefonické domluvě
(tel. 596 311 197) každý pracovní den od 9.00 do 11.00 hodin.

I učitelé se chtějí učit! Škola získala grant z projektu Erasmus+

Autor: Mgr. J. Janková
Zobrazeno: 377x

logo-maskot.png (30 KB)Škola končí, prázdniny začínají! Učitelé předali žákům vysvědčení, všichni se těší na zasloužený odpočinek.

Část našeho pedagogického sboru však ani o prázdninách nelení, zúčastní se studijních výjezdu do zahraničí s cílem zlepšit své jazykové a metodické dovednosti. Tuto zajímavou zkušenost mohou učitelé získat díky projektu Erasmus+. Gymnázium Karviná podalo žádost, která prošla schvalovacím řízením a následně obdrželo finanční grant na krátkodobé projekty pro mobilitu zaměstnanců ve školním vzdělávání.

Projekt s názvem ENWOTAL – Exploring New Ways of Teaching and Learning Objevujeme nové způsoby učení zapadá do dlouhodobé strategie školy. Naším cílem je zavádět a efektivně aplikovat konstruktivní přístup ve výuce, kdy se žák stává aktivním a spolupodílí se na procesu poznávání. Chceme žáky motivovat k celoživotnímu učení (se) a podpořit profesní a osobní rozvoj pedagogů školy a přistupovat k žákovi jako k partnerovi, nikoliv „pouze“ jako k dítěti. Chceme držet krok s rychlým vývojem techniky a umožnit stejně kvalitní vzdělání našim žákům, jak byli zvyklí, avšak v nové podobě. Doufáme, že doba, kdy se žákům učivo pouze předkládalo, je nenávratně pryč. Je žádoucí, aby se žáci zapojili do procesu vzdělávání a byli tak lépe připraveni pro reálný život.

V projektu ENWOTAL se proto zaměřujeme na metodické kurzy a stínování, které podpoří všechny naše učitele, kteří se ztotožnili s novými nároky na profesi pedagogů. Neopomněli jsme však ani správní zaměstnance. Vycházíme z premisy, že všichni zaměstnanci školy tvoří jeden tým a rovnost v možnostech profesního růstu může jedině podpořit dobré klima školy.

Projekt je plánován na období srpen 2022 až leden 2024, v průběhu budeme informovat žáky i širokou veřejnost, jak se nám daří naplňovat naše cíle.

enwotal.png (219 KB)

Děkujeme Anně Liszokové za návrh a grafické zpracování loga projektu.

erasmusplus.png (16 KB)

Registrační číslo projektu: 2022-1-CZ01-KA122-SCH-000078159

 

Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace
Karviná-Nové Město, Mírová 1442, 735 06
IČ: 62331795

+420 596 311 197
kancelar@gym-karvina.cz
DS: 7wwfxjx

WEBdesign: Jan Swiatkowski & matuteam 2019
Ochrana osobních údajů