Virtuální prohlídka školy

Vítejte na internetových stránkách
Gymnázia Karviná

17. listopad u nás

Autor: Mgr. Monika Brzá
Zobrazeno: 822x

vlajka_cr.png (3 KB)17. listopad má v historii naší země nesmazatelné místo. Připomínáme si studentské demonstrace z roku 1989, ale také uzavření vysokých škol v roce 1939 či velmi razantní protest Jana Palacha z roku 1969. Připomínku všech těchto událostí jsme zakomponovali do projektového týdne na našem gymnáziu.

 

 

 

Poděkování žákům

Milí žáci,
přijměte touto cestou poděkování za přípravu a realizaci projektového týdne na téma 17. listopad.

Obdivuji vaši odhodlanost, se kterou jste pro své mladší spolužáky připravili výzdobu školy, interaktivní hru a zejména dramatické ztvárnění osudů historických osob, které svým působením události Sametové revoluce ovlivnily.

Je skvělé, že jste přesvědčeni o nutnosti seznamovat s myšlenkami obnovení demokracie a svobody mladší spolužáky.

Vaše laskavost, se kterou jste svým malým kamarádům připomínali křehké hodnoty demokracie, byla z jejich pohledu velmi mile vnímána.

Vám, žáci nižšího gymnázia, děkuji za aktivní účast. Váš zájem nás všechny utvrdil v tom, že škola hrou s takovými hráči se líbí a přináší radost malým i velkým.

Děkuji i vám, členům audio-video kroužku, kteří jste zajišťovali přímý přenos z besedy s karvinskými osobnostmi předlistopadové doby na školním kanále na platformě YouTube. Díky vám mohl besedu sledovat každý žák a učitel z pohodlí svého domova.

Milí žáci, mám radost, že na naší škole vyrůstají mladí lidé s mezigenerační empatií, s respektem k hodnotám demokracie a se zájmem o dění ve společnosti.

Těšíme se na další spolupráci!

Monika Brzá

Žáci septimy

Naše skupina tep vznikla z myšlenky, že bychom chtěli zpestřit běžné školní dny. Rozhodli jsme se, že budeme vytvářet projekty tematicky zaměřené na aktuality ve světě a historické události. Chceme se interaktivní formou vzdělávat navzájem se učit novým věcem.

V rámci projektu o 17. listopadu jsme vytvořili dvě postavy, Jana Palacha a Alexandra Dubčeka, kteří chodili do tříd nižšího gymnázia a představili svou osobnost scénkou.

Vymysleli jsme také hru, ve které se děti rozdělily na odboj a stranu jako to bylo kdysi. Náplní hry bylo plnit tajné mise, za které se jim přičítaly body. A nakonec jsme vyhlásili vítěze.

Jako závěr naší akce jsme zrekonstruovali sametovou revoluci a v rámci ní promluvil jeden z žáků jako Václav Havel. Poté jsme pustili Československou hymnu a symbolicky zacinkali klíči.

Potěšilo nás, že nám byla umožněna realizace tohoto projektu a po všech kladných ohlasech ze strany jak žáků, tak učitelů, se těšíme na další projekty.

žáci septimy

Příběhy bezpráví – beseda s hosty

17. listopad má v historii naší země nesmazatelné místo. Připomínáme si studentské demonstrace z roku 1989, ale také uzavření vysokých škol v roce 1939 či velmi razantní protest Jana Palacha z roku 1969. Připomínku všech těchto událostí jsme zakomponovali do projektového týdne na našem gymnáziu. Z iniciativy žáků septimy vzešla myšlenka vzpomenout na 17. listopad netradičně. Proběhlo několik akcí, mezi nimi mj. také beseda s pamětníky. Našimi hosty byli pan Ivan Jakeš a Apostolis Konstantinidis, kteří s žáky sdíleli své zážitky (nejen) z roku 1989 a popisovali průběh listopadového dění přímo v Karviné. Jejich líčení zážitků z výslechů nás přimělo si znovu uvědomit, že žijeme ve svobodné zemi a že stojí za to za svobodu bojovat.

Beseda s hosty byla součástí projektu Příběhy bezpráví, což je vzdělávací program JSNS (Jeden svět na školách) organizace Člověk v tísni. V rámci projektu nám byly poskytnuty dokumentární i hrané filmy a další materiály vhodné k výuce dějepisu. Letošním tématem bylo Mládí proti komunismu. Během setkání s hosty jsme si promítli film o osudu velmi statečné ženy Dagmar Šimkové. Jeden svět na školách nám také umožnil ve škole instalovat výstavu k 17. listopadu a Mládí proti komunismu. Postery mapující dění v Československu i ve světě doplnily atmosféru ve škole.

Věříme, že si žáci Gymnázia Karviná uvědomili, že za svobodu naši předci bojovali a že si poselství 17. listopadu uchovají.

Julie Janková

Výtvarné pojetí 17. listopadu

Také ve výtvarné výchově jsme se zapojili do probíhajícího školního projektu, připomínající 17. listopad. Žáci byli nejprve seznámeni s historickými fakty, které se tento den odehrály v letech 1939 a 1989 pomocí prezentace a diskuze. Následně vytvářeli odkaz skutečnosti na listopadové události 1989, kdy vycházeli z dokumentárních fotografií nebo vlastní představivosti. Jako technika byla zvolena kresba přírodním a umělým uhlem, tužkou, fixem. Mladší žáci pak kreslili členy Pohotovostního pluku VB, ze kterých se následně vytvořila v naší vstupní hale barikáda, odkazující na zátaras cesty. Na závěr žáci z krepového papíru vymodelovali červené karafiáty a umístili je na zmíněnou barikádu jako symbol nenásilí.

Kateřina Fabiánová

Reakce žáků

17. listopadu 1989 byla Sametová revoluce, studenti se sešli a demonstrovali, cinkali klíči a měli transparenty a na počest té doby naše škola uspořádala hru s úkoly, do které se zapojil nižší gympl. Studenti vyšších ročníků uspořádali závěrečné setkání pro nižší ročníky. Zacinkali jsme klíči.

žák sekundy

Je to velmi krásný, ale i trochu smutný svátek. Pro mě je tento svátek důležitý, protože můžeme cestovat, mít vlastní názor atd. Já tento svátek moc neslavím, ale znamená pro mě dost. Neumím si představit, že bych v létě nemohla jet na dovolenou nebo dělat práci, která mě baví.

žačka sekundy

Pro mě je to součást minulosti a současnosti. Historii mám ráda, navíc se to neodehrálo až tak dávno a je to věc, kterou zažili naši rodiče a prarodiče. Pro nás doma je 17. listopad státní svátek, o kterém nám táta i máma něco řeknou. Je to zajímavé, kolik lidé měli v té době odvahy. Je to inspirující a zajímavé.

žačka 1. ročníku

17.11.1989 proběhla Sametová revoluce, tento den se označuje jako Den boje za svobodu, ale také jako Mezinárodní den studentstva. I když naše práva nejsou zcela ideální, stěžila nám to velmi pandemie, jsme rádi za svobodu, jakou nám dnešní doba přinesla. Život za vlády komunistů nebyl vůbec lehký a představa takového života je neskutečná. Jsme rádi za svobodu, která se nám dostává.

žák 1. ročníku

Žákům nižšího gymnázia přistály v mailu údaje, o kterých se později dozvěděli více. Byli rozděleni na stranu a odboj, stejně jako to bylo v době sametové revoluce. Identita každého žáka byla tajná a pokud by někdo z nepřátel znal identitu jiného, byl by penalizován. Úkolem žáků v průběhu hry bylo plnit mise, na které měli vždy jeden den a každé ráno byla přidělena nová mise. Opět, pokud by nepřátelé viděli, jak plní úkoly, byli by penalizováni úbytku bodů

žačka primy

Za mě to byla skvělá akce, úkoly mě bavily a užila jsem si to. Byl to takový projekt, který mi zpříjemnil celý den.

žačka sekundy

Studenti karvinského gymnázia si připomínali 17. listopad . . . TV Polar

FOTOalbum

...
sobota 28. 05.
16 °C
24.6. 2022
Závěrečná klasifikační porada
30.6. 2022
Ukončení školního vyučování...

Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace
Karviná-Nové Město, Mírová 1442, 735 06
IČ: 62331795

+420 596 311 197
kancelar@gym-karvina.cz
DS: 7wwfxjx

WEBdesign: Jan Swiatkowski & matuteam 2019
Ochrana osobních údajů