Virtuální den otevřených dveří

Vítejte na internetových stránkách
Gymnázia Karviná

Upozornění pro strávníky

Odhlášku obědů zakoupených na dny 24. až 29.6. 2021 bude možné provést nejpozději v úterý 22. 6. 2021
(do 9.00 hodin)!

Informace k návratu žáků k prezenční výuce 24. 5. 2021

Zobrazeno: 516x

i.png (5 KB)

Příchod do školy a pohyb v areálu školy

Pro vstup do školy je možné využít zadní i přední vchod. Boční branka z ulice Mládežnická je uzavřena. Parkování jízdních kol v areálu školy je umožněno. O přestávkách je pohyb ve venkovním areálu školy zakázán.

Podmínkou pro umožnění účasti žáka na prezenční výuce je: 

žák nevykazuje příznaky onemocnění COVID-19 

negativní antigenní test provedený ve škole    

V pondělí budou žáci testování neinvazivními antigenními testy v první vyučované hodině. 

Možnosti nahrazení potvrzení o provedeném testu na onemocnění COVID-19

  Potvrzení o provedeném testu ve škole může být nahrazeno:   

a) lékařským dokladem o tom, že osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu nebo RT-PCR testu na přítomnost antigenu viru SARSCoV-2 neuplynulo více než 90 dní,  

b) dokladem o negativním výsledku POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, které nejsou starší 7 dnů a které byly provedeny poskytovatelem zdravotních služeb podle aktuálně platného mimořádného opatření k provádění testů,  

c) certifikátem Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů.  

Odkaz na instruktážní video AG testů najdete zde.

 

Školní bufet nebude do odvolání v provozu.

Je změněno zvonění. Velká přestávka bude po druhé vyučovací hodině. Obědové přestávky budou po 4., 5. a 6. vyučovací hodině.

Rozvrh stravování v týdnu od 24. 5. 2021

 

vepřová pečeně, červené zelí, bramborový knedlík ...
30.6. 2021
Ukončení školního vyučování

Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace
Karviná-Nové Město, Mírová 1442, 735 06
IČ: 62331795

+420 596 311 197
kancelar@gym-karvina.cz
DS: 7wwfxjx

WEBdesign: Jan Swiatkowski & matuteam 2019
Ochrana osobních údajů