UCHAZEČI Přijímací řízení

Přijímací řízení

 Rozhodnutí ředitele o vyhlášení prvního kola přijímacího řízení  

Kritéria přijímacího řízení pro čtyřleté studium

Kritéria přijímacího řízení pro osmileté studium 

Gymnázium Karviná přijímá pro školní rok 2019/2020:

 • 60 žáků čtyřletého studia (obor 79–41-K/41 Gymnázium)
 • 30 žáků osmiletého studia (obor 79–41-K/81 Gymnázium)

Jednotná přijímací zkouška proběhne formou písemného testu z oboru Český jazyk a literatura
a písemného testu z oboru Matematika a její aplikace.

Jednotné testy proběhnou v termínech: 

 •  čtyřleté studium (obor 79-41-K/41 Gymnázium)

1. termín – 12. 4. 2019 (pátek)

   2. termín – 15. 4. 2019 (pondělí)

 

 • osmileté studium (obor 79-41-K/81 Gymnázium)

1. termín – 16. 4. 2019 (úterý)

  2. termín – 17. 4. 2019 (středa)

Sdělení MŠMT

Rodiče, žáci

 • vyzvednou si na základní škole přihlášku (dvě přihlášky) ke vzdělávání a vyplní požadované údaje (v případě potřeby se mohou obrátit na výchovné poradce či třídní učitele)
 • pro studium na gymnáziu (denní forma vzdělávání) vyplňují přihlášku s růžovým podtiskem
 • přihlášku je možno si také stáhnout zde (klikněte na obrázek přihlášky).

Přihlášky ke stažení

                         *Vysvětlivky k tiskopisům ve formátu pdf


*Přihlášku ke vzdělávání ve střední škole je třeba podávat jako jeden dokument. Doporučuje se ji vytisknout na jeden list (oboustranný tis­k).

 

 • nechají si základní školou potvrdit správnost údajů uvedených v přihlášce (razítko a podpis)
 • podají přihlášku přímo řediteli příslušné střední školy do 1. března 2019 (přihláška musí být podepsaná jak žákem, tak zákonným zástupcem). Každý uchazeč může písemný test ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a písemný test ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace přijímacího řízení konat dvakrát, v prvním stanoveném termínu ve škole uvedené na přihlášce v prvním pořadí, ve druhém stanoveném termínu ve škole uvedené na přihlášce ve druhém pořadí.
 • pro první kolo přijímacího řízení mohou podat dvě přihlášky (např. dvě přihlášky na dvě různé střední školy nebo dvě přihlášky na dva různé obory vzdělání na jedné střední škole), obě přihlášky jsou naprosto shodné originály, podepsané zákonným zástupcem a uchazečem, s potvrzeným výpisem známek z vysvědčení (pokud nejsou přiloženy ověřené kopie vysvědčení)
 • k přihlášce přiloží i další doklady, pokud je střední škola vyžaduje (tato informace je uvedena v kritériích přijímacího řízení zveřejněných ředitelem střední školy do 31. 1. 2019)
 • pokud zákonný zástupce má zřízenou datovou schránku, uvede v přihlášce ID datové schránky, pokud si ji zřídí po odevzdání přihlášky, zašle ID datové schránky na e-mail školy
 • lékařský posudek o zdravotní způsobilosti se nevyžaduje
 • vyzvednou zápisový lístek na základní škole (nejpozději do 15. března)

Další informace na www.cermat.cz

WEBdesign: David Nepožitek .:|:. WEBmaster: Henrik Szotkowski